Nhật ký chụp

Nhật ký chụp_20160302_Ruby

Hôm nay đi chụp cho bạn Ruby được trải qua thật nhiều cung bậc khác nhau. Bạn ý thức thức ngủ liên tục, tạo được bao nhiêu dáng đẹp. Thêm mẹ bạn ý cũng rất “xì tin” tặng hẳn cho mình 1 video nữa chứ.      Nhắn tin qua Facebook…

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Pinterest
Contact us
Hide Buttons
X

Live chat fanpage

Bạn cần tư vấn ?