Nhật ký chụp_20160302_Ruby

Hôm nay đi chụp cho bạn Ruby được trải qua thật nhiều cung bậc khác nhau. Bạn ý thức thức ngủ liên tục, tạo được bao nhiêu dáng đẹp. Thêm mẹ bạn ý cũng rất “xì tin” tặng hẳn cho mình 1 video nữa chứ.

IMG_7896 IMG_7882 IMG_7874 IMG_7778 IMG_7891

Nhắn tin qua Facebook cho chúng mình nhé.

Bình luận

Related news
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Pinterest
Contact us
Hide Buttons
X

Live chat fanpage

Bạn cần tư vấn ?