infinite blog

Tác hại của việc thiếu kiên nhẫn

Mấy ngày hôm nay thấy nhiều việc xảy ra, chuyện của mình cũng có, chuyện xã hội cũng có, chuyễn vãng lai cũng có; và chợt nhận ra rằng xã hội Việt Nam chúng ta đã mất đi sự kiên nhẫn cần có trong mỗi con người. Vậy lí do…

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Pinterest
Contact us
Hide Buttons
X

Live chat fanpage

Bạn cần tư vấn ?