đánh chừa

Đừng dậy con bạo lực!

  Nói thì chắc chắn 100% các bố các mẹ bảo “tôi đâu dậy con bạo lực đâu”. Nhưng thực tế, người lớn vô tình tiêm nhiễm cho trẻ con ý thức về bạo lực từ khi còn rất nhỏ mà không hề ý thức được hành động của mình….

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Pinterest
Contact us
Hide Buttons
X

Live chat fanpage

Bạn cần tư vấn ?