vật chất

Có tồn tại một tình yêu có điều kiện?

Tình yêu là một thứ sức mạnh có thể giúp con người ta làm được rất nhiều thứ. Tình yêu tạo ra được đam mê, và đam mê tạo ra được tất cả những điều tuyệt vời nhất trên thế giới. Một đầu bếp đam mê nấu ăn sẽ tạo…

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Pinterest
Contact us
Hide Buttons
X

Live chat fanpage

Bạn cần tư vấn ?