nổi nóng

Con hư là vì con hư, hay vì cha mẹ chưa ngoan?

Có khi nào bạn mắng con rằng “sao con hư thế” khi con làm một việc gì đấy bạn cho là không đúng? Có khi nào bạn thấy có một khoảng cách vô hình giữ bạn và con? Có khi nào bạn thấy con thật khó bảo? Nhưng có bao…

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Pinterest
Contact us
Hide Buttons
X

Live chat fanpage

Bạn cần tư vấn ?